Proje Hakkında

 

     

 

AKADEMİDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
ULUSLARARASI İYİ ÖRNEKLER SEMPOZYUMU:
Türkiye’de Kadınların Yüksek Öğrenimde Yüzüncü Yılı
6-8 Kasım 2014
Karaköy Minerva Palas, İstanbul

 

 

   
     
 Tarih  Saat  Oturumlar  Katılımcılar
6/11,
Perşembe

         
 9.00-9.30  Kayıt  
 9.30-10.00  Hoşgeldiniz Konuşmaları Ayşe Yüksel (Sabancı Üniversitesi, Düzenleme Komitesi adına)
Sondan Durukanoğlu Feyiz (Sabancı Üniversitesi)
Meral Akkent (İstanbul Kadın Müzesi)
Hüseyin Kelezoğlu (Merrill Lynch)
 10.00-10.30  Açılış Konuşması

Şirin Tekeli
Türkiye’de Kadınların Yüksek Öğrenimde 100. Yılı

 10.30-10.45  Ara  
 10.45-12.30

Panel 1: Bilim, Teknoloji,
Mühendislik ve
Matematik’te Kadınlar

Moderatör: Alev Topuzoğlu
(Sabancı Üniversitesi)

 

Ilse Bartosch (Viyana Üniversitesi, Avusturya)
Eril Fizik Mitosunun Peçesini Kaldırarak Toplumsal Cinsiyet
Uçurumunu Kapamak
Katerina Cidlinska
(Bilimler Akademisi, Çek Cumhuriyeti)
Orta Öğretimdeki Kadın Öğrenciler İçin Teknik Bilimler
Rehberlik Programı

Felizitas Sagebiel
(Wuppertal Üniversitesi, Almanya)
Bilim ve Teknolojide Liderlik Pozisyonundaki Kadınlar
Üniversitelerin Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Şekillenen
Örgütsel Kültürünü Değiştirmek İçin Nasıl Katkılarda
Bulunabilirler

Angelika Trübswetter
(Fraunhofer Uygulamalı Araştırma
Destekleme Topluluğu, Almanya)
Bilim Sahasındaki Kariyer Patikalarını Senaryolardan ve Rol
Modellerden Öğrenmek
 12.30-13.30  Öğle Arası  
 13.30-15.15

Panel 2: Akademik Kariyer
ve Kurumlarda Toplumsal
Cinsiyet – I


Moderatör: Liisa Husu
(Hanken Ekonomi Okulu /
Örebro Üniversitesi)

 

Sarah Barnard (Loughborough Üniversitesi, Birleşik Krallık)
Birleşik Krallık’ta Akademik Kültür: Çalışma Pratikleri ve Bu
Pratiklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Sonuçları
Sigrid Metz-Göckel (Dortmund Teknik Üniversitesi,
Almanya)
Almanya Bilim Sistemindeki Toplumsal Cinsiyet İlişkileri:
Katılım ve Dışlama

Ayla Satilmis & Henriette Ullmann (Bremen Üniversitesi,
Almanya)
Akademide Eşitlik ve Güvencesizlik: Toplumsal Cinsiyet ve
Çeşitlilik Uçurumunun Üstesinden Gelmeye Çalışırken
Karşılaşılan Fırsatlar ve Engeller
Stefanie Leinfellner (Paderborn Üniversitesi, Almanya)
Almanya Üniversitelerindeki Toplumsal Cinsiyet İlişkilerini
Dönüştürmek: Akademideki Çift Kariyerli Aileler Hakkında
Bir Vaka Çalışması

 15.15-15.45 Ara  
 15.45-17.30

Panel 3: Akademik Kariyer
ve Kurumlarda Toplumsal
Cinsiyet – II

Moderatör: İlker Birbil
(Sabancı Üniversitesi)

 

Margrit Kaufmann (Bremen Üniversitesi, Almanya)
Çeşitlilik Belası? Eleştirel Kesişimsellik Çalışmalarında ve
Bilim Sisteminde Toplumsal Cinsiyet ve Çeşitlilik Meselesi

Mathias Wullum Nielsen
(Aarhus Üniversitesi, Danimarka)
Meritokrasinin Sınırları mı? Akademide İşe Alma ve Seçme
Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet
Chiara Oppi & Emidia Vagnoni
(Ferrara Üniversitesi,
İtalya)
İtalyan Üniversitelerinin İdaresinde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği: Bir Keşif Çalışması
 17.30-19.30  Sosyal Program Beyoğlu Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turu (Sadece
İngilizce, kayıt gereklidir.)

7/11,
Cuma
        

 9.30-11.00

Panel 1: Politika Oluşturma ve
Uygulama – I

Moderatör: Mine Tan
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

 

Nike Alkema (Almanya Araştırma Vakfı DFG, Almanya)
DFG “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Araştırma Odaklı
Standartlar Belirleme” İnisiyatifi: Uygulama Süreci ve
İlerleme Raporu

Liisa Husu
(Hanken Ekonomi Okulu, Finlandiya / Örebro
Üniversitesi, İsveç)
Akademi ve Araştırma Dünyasında Toplumsal Cinsiyeti ve
Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liğini Sorgulamak: Nordik
Yaklaşımlar
Rachel Palmen (Giacomo Brodolini Vakfı, İtalya)
GenPort
 11.00-11.15  Ara  
 11.15-12.45

Panel 2: Politika Oluşturma ve
Uygulama – II


Moderatör: Çiler Dursun
(Ankara Üniversitesi)

 

Ebru Tepecik (Erlangen Üniversitesi, Almanya)
Çeşitlilik Yönetimi- Akademik Alanda Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve Çeşitlilik Stratejileri
Irene Rehmann
(Eğitim, Araştırma ve Yenilikçilik
Bakanlığı, İsviçre)
İsviçre’nin Yüksek Öğrenimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Desteklemeye Yönelik Politikaları

Birgit Sauer
(Viyana Üniversitesi, Avusturya)
Avusturya Üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yönetiminin Zorlukları: Kurumsal Mantıkların Rekabeti
Sorunu mu?
 12.45-13.30  Öğle Arası  
 13.30-14.30 Atölye: Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Göstergelerine Göre
Üniversite Sıralamaları
Andrea Löther (Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadınlar
ve Bilim Mükemmeliyet Merkezi, Almanya)
 14.30-14.45  Ara  
 14.45-16.15

Panel 3: Türkiye’den
Deneyimler

Moderatör: Deniz Tarba
Ceylan(Sabancı Üniversitesi)

 

 

Mine Tan (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye’de Üniversite Kariyeri ve Toplumsal Cinsiyet:
NETFA Vakası
Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Genovate Projesi Vasıtasıyla Ankara Üniversitesi’nde
Uygulanan Yenilikçi Bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem
Planı Örneği
Ayşe Yüksel (Sabancı Üniversitesi, Türkiye)
Mor Sertifika Programı
 16.15-16.45  Ara  

 16-45-17.30

 

Günsonu Oturumu

 

Moderatör: Sibel Irzık (Sabancı Üniversitesi, Türkiye)

 

 19.00

Sergi Açılışı Sismanoglio
Megaro Binası

Kadınların Üniversitede 100 Yılı – İnas Darülfünunu /
Kadın Üniversitesi 1914–1919

8/11,
Cumartesi
  
 9.30-12-30

Yuvarlak Masa: Politika
Oluşturma Atölyesi

Moderatör: Onur Sazak
(İstanbul Politikalar Merkezi,
Sabancı Üniversitesi)

 

 Açık Forum
 12.30-14.00  Öğle Arası  
 14.00-16.00

Kapanış Konuşması:

Biyoloji Bilimlerinde
Cinsiyetçi Dil: Geçmişe ve
Geleceğe Bakış

Moderatör: Gürol Irzık
(Sabancı Üniversitesi)

 

 

Emily Martin (New York Üniversitesi, Amerika Birleşik
Devletleri)
*Programdan özetlere ulaşmak için tıklayınız.